ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
177
170
347
9
ม.2
185
168
353
9
ม.3
180
178
358
8
รวมมัธยมต้น
542
516
1,058
26
ม.4
74
121
195
7
ม.5
59
128
187
7
ม.6
68
106
174
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
201
355
556
21
รวมทั้งหมด
743
871
1,614
47
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...