ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
247
223
470
12
ม.2
181
173
354
9
ม.3
173
163
336
9
รวมมัธยมต้น
601
559
1,160
30
ม.4
80
141
221
8
ม.5
67
112
179
7
ม.6
52
122
174
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
199
375
574
22
รวมทั้งหมด
800
934
1,734
52
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...