ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
182
195
377
11
ม.2
188
199
387
11
ม.3
149
174
323
11
รวมมัธยมต้น
519
568
1,087
33
ม.4
84
197
281
8
ม.5
77
185
262
9
ม.6
75
199
274
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
236
581
817
26
รวมทั้งหมด
755
1,149
1,904
59
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...