ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
56
56
112
4
ม.2
51
54
105
4
ม.3
54
58
112
4
รวมมัธยมต้น
161
168
329
12
ม.4
36
38
74
3
ม.5
42
51
93
3
ม.6
29
34
63
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
107
123
230
9
รวมทั้งหมด
268
291
559
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...