ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
54
56
110
4
ม.2
64
63
127
4
ม.3
55
52
107
4
รวมมัธยมต้น
173
171
344
12
ม.4
43
57
100
3
ม.5
31
33
64
3
ม.6
27
42
69
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
101
132
233
8
รวมทั้งหมด
274
303
577
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...