ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
16
36
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
42
27
69
3
ม.4
2
15
17
1
ม.5
5
7
12
1
ม.6
5
4
9
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
12
26
38
3
รวมทั้งหมด
54
53
107
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...