ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกระเทียมวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
100
81
181
5
ม.2
113
62
175
5
ม.3
77
75
152
5
รวมมัธยมต้น
290
218
508
15
ม.4
88
100
188
5
ม.5
43
92
135
5
ม.6
52
96
148
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
183
288
471
14
รวมทั้งหมด
473
506
979
29
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...