ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
17
10
27
1
ป.3
12
4
16
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
58
38
96
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
12
14
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
66
151
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...