ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนแกด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
16
14
30
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
9
14
23
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
54
57
111
6
ม.1
8
12
20
1
ม.2
5
8
13
1
ม.3
10
12
22
1
รวมมัธยมต้น
23
32
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
103
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...