ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
6
8
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
11
3
14
1
รวม อบ.
15
13
28
3
ป.1
7
2
9
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
27
26
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
39
81
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...