ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
8
11
19
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
31
21
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
32
71
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...