ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตะดอบวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
16
26
1
อบ.3
16
8
24
1
รวม อบ.
26
24
50
2
ป.1
21
12
33
1
ป.2
20
17
37
1
ป.3
19
17
36
1
ป.4
16
17
33
1
ป.5
15
16
31
1
ป.6
21
17
38
1
รวมประถม
112
96
208
6
ม.1
19
10
29
1
ม.2
17
15
32
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
48
36
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
186
156
342
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...