ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตะดอบวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
17
44
2
อบ.3
10
16
26
1
รวม อบ.
37
33
70
3
ป.1
16
8
24
1
ป.2
21
13
34
1
ป.3
19
18
37
1
ป.4
20
17
37
1
ป.5
16
17
33
1
ป.6
16
16
32
1
รวมประถม
108
89
197
6
ม.1
18
19
37
1
ม.2
19
10
29
1
ม.3
17
13
30
1
รวมมัธยมต้น
54
42
96
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
199
164
363
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...