ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
27
31
58
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
20
17
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
62
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...