ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
6
2
8
3
ป.1
1
3
4
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
0
3
3
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
0
3
3
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
15
20
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
22
43
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...