ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
17
11
28
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
6
20
26
1
ป.6
13
14
27
1
รวมประถม
70
74
144
6
ม.1
19
11
30
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
10
13
23
1
รวมมัธยมต้น
37
31
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
126
252
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...