ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
23
9
32
3
ป.1
10
5
15
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
48
39
87
6
ม.1
5
10
15
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
4
2
6
1
รวมมัธยมต้น
21
18
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
66
158
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...