ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
22
17
39
3
ป.1
10
4
14
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
46
38
84
6
ม.1
23
8
31
1
ม.2
4
9
13
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
38
22
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
77
183
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...