ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหวาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
14
21
35
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
48
47
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
68
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...