ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
12
15
27
2
ป.1
12
4
16
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
61
39
100
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
27
17
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
71
171
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...