ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
57
46
103
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
3
7
10
1
ม.3
3
7
10
1
รวมมัธยมต้น
9
19
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
81
169
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...