ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
48
44
92
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
4
10
14
1
ม.3
12
8
20
1
รวมมัธยมต้น
25
23
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
82
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...