ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพันลำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
18
15
33
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
21
25
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
40
79
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...