ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
23
15
38
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
41
34
75
6
ม.1
9
0
9
1
ม.2
3
11
14
1
ม.3
4
1
5
1
รวมมัธยมต้น
16
12
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
61
141
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...