ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
71
82
153
5
อบ.3
86
85
171
5
รวม อบ.
157
167
324
10
ป.1
145
155
300
9
ป.2
154
181
335
9
ป.3
148
181
329
9
ป.4
146
179
325
9
ป.5
135
196
331
9
ป.6
142
173
315
9
รวมประถม
870
1,065
1,935
54
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,027
1,232
2,259
64
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...