ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระบี่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
15
18
33
3
ป.1
12
6
18
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
10
2
12
1
ป.5
13
4
17
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
56
43
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
61
132
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...