ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
16
8
24
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
3
12
15
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
37
47
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
55
108
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...