ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
20
20
40
2
ป.1
19
12
31
1
ป.2
13
19
32
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
20
10
30
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
10
15
25
1
รวมประถม
83
77
160
6
ม.1
12
14
26
1
ม.2
12
16
28
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
36
36
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
133
272
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...