ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
21
14
35
1
รวม อบ.
29
26
55
2
ป.1
13
19
32
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
20
10
30
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
11
16
27
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
78
81
159
6
ม.1
13
17
30
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
41
34
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
141
289
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...