ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
44
36
80
3
อบ.3
41
23
64
3
รวม อบ.
85
59
144
6
ป.1
38
46
84
3
ป.2
45
38
83
3
ป.3
38
33
71
3
ป.4
31
30
61
3
ป.5
37
46
83
3
ป.6
42
28
70
3
รวมประถม
231
221
452
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
316
280
596
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...