ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
42
25
67
3
อบ.3
35
45
80
3
รวม อบ.
77
70
147
6
ป.1
43
37
80
3
ป.2
39
33
72
3
ป.3
30
30
60
3
ป.4
37
44
81
3
ป.5
44
29
73
3
ป.6
51
46
97
4
รวมประถม
244
219
463
19
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
321
289
610
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...