ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไพรงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
14
20
1
อบ.3
12
16
28
1
รวม อบ.
18
30
48
2
ป.1
16
7
23
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
20
8
28
1
ป.4
11
14
25
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
79
58
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
88
185
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...