ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
19
23
42
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
14
6
20
2
ป.4
15
15
30
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
71
57
128
7
ม.1
15
8
23
1
ม.2
15
7
22
1
ม.3
13
17
30
1
รวมมัธยมต้น
43
32
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
112
245
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...