ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
18
10
28
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
44
40
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
50
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...