ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
8
4
12
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
29
24
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
28
65
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...