ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
5
6
11
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
1
5
6
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
3
10
13
1
รวมประถม
23
34
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
40
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...