ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
13
3
16
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
56
42
98
6
ม.1
8
0
8
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
22
10
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
64
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...