ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
14
7
21
1
รวม อบ.
26
15
41
2
ป.1
5
19
24
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
6
16
22
1
รวมประถม
52
75
127
6
ม.1
17
10
27
1
ม.2
15
9
24
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
42
23
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
113
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...