ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามเส้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
16
36
2
อบ.3
15
15
30
2
รวม อบ.
35
31
66
4
ป.1
11
17
28
2
ป.2
32
24
56
2
ป.3
24
20
44
2
ป.4
20
12
32
2
ป.5
22
23
45
2
ป.6
16
19
35
2
รวมประถม
125
115
240
12
ม.1
16
20
36
1
ม.2
23
18
41
1
ม.3
21
15
36
1
รวมมัธยมต้น
60
53
113
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
220
199
419
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...