ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามเส้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
15
30
1
อบ.3
11
17
28
2
รวม อบ.
26
32
58
3
ป.1
31
24
55
2
ป.2
25
21
46
2
ป.3
19
14
33
2
ป.4
22
22
44
2
ป.5
16
19
35
2
ป.6
15
17
32
1
รวมประถม
128
117
245
11
ม.1
21
21
42
1
ม.2
24
15
39
1
ม.3
11
16
27
1
รวมมัธยมต้น
56
52
108
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
210
201
411
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...