ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
9
12
21
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
28
33
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
45
82
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...