ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
14
16
30
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
4
13
17
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
48
50
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
66
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...