ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
34
31
65
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
14
7
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
47
102
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...