ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
31
28
59
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
14
11
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
48
100
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...