ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
47
36
83
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
18
13
31
1
ม.3
13
16
29
1
รวมมัธยมต้น
40
41
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
85
180
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...