ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
49
38
87
6
ม.1
19
14
33
1
ม.2
15
19
34
1
ม.3
10
18
28
1
รวมมัธยมต้น
44
51
95
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
99
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...