ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
14
18
32
1
รวม อบ.
23
27
50
2
ป.1
13
14
27
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
16
10
26
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
17
17
34
2
ป.6
18
15
33
1
รวมประถม
93
79
172
7
ม.1
21
16
37
2
ม.2
24
30
54
2
ม.3
17
19
36
2
รวมมัธยมต้น
62
65
127
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
171
349
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...