ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
14
7
21
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
50
41
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
48
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...