ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเค็ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
5
14
1
อบ.2
9
2
11
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
22
10
32
3
ป.1
10
4
14
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
13
5
18
1
รวมประถม
61
38
99
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
23
17
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
65
171
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...