ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเค็ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
2
10
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
23
9
32
3
ป.1
10
9
19
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
13
4
17
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
52
35
87
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
24
17
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
61
160
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...