ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจันลม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
7
20
27
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
18
14
32
1
รวมประถม
74
72
146
6
ม.1
7
10
17
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
14
11
25
1
รวมมัธยมต้น
27
29
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
122
242
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...