ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
4
12
1
อบ.2
10
18
28
1
อบ.3
13
18
31
1
รวม อบ.
31
40
71
3
ป.1
13
20
33
1
ป.2
18
16
34
1
ป.3
17
15
32
1
ป.4
18
16
34
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
95
95
190
6
ม.1
17
14
31
1
ม.2
18
12
30
1
ม.3
7
17
24
1
รวมมัธยมต้น
42
43
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
178
346
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...