ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาก๊อก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
6
14
20
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
15
10
25
1
รวมประถม
62
59
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
69
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...