ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
15
28
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
24
25
49
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
26
15
41
2
ป.6
20
22
42
2
รวมประถม
94
83
177
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
108
226
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...