ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
10
5
15
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
40
34
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
39
89
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...