ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
18
11
29
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
47
36
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
47
112
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...