ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
15
24
2
อบ.2
24
18
42
2
อบ.3
24
17
41
2
รวม อบ.
57
50
107
6
ป.1
19
16
35
2
ป.2
18
21
39
2
ป.3
23
18
41
2
ป.4
26
23
49
2
ป.5
18
14
32
2
ป.6
27
25
52
2
รวมประถม
131
117
248
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
188
167
355
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...