ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
16
27
1
อบ.3
6
14
20
1
รวม อบ.
17
30
47
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
15
14
29
1
ป.3
14
14
28
1
ป.4
12
18
30
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
21
10
31
1
รวมประถม
86
75
161
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
105
208
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...