ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเค็ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
6
5
11
2
ป.1
1
3
4
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
14
16
30
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
20
21
41
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...