ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
31
40
71
2
อบ.3
29
34
63
2
รวม อบ.
60
74
134
4
ป.1
42
36
78
3
ป.2
34
25
59
2
ป.3
45
47
92
3
ป.4
37
36
73
2
ป.5
30
37
67
2
ป.6
42
29
71
2
รวมประถม
230
210
440
14
ม.1
38
47
85
3
ม.2
38
34
72
3
ม.3
36
26
62
2
รวมมัธยมต้น
112
107
219
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
402
391
793
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...